GÜNEŞ ENERJİLİ POMPALAR(SOLAR POMPA)


GÜNES ENERJİLİ  SU POMPALARININ KULLANIMI VE ÇALIŞTIRILMASI:

Şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan tarımsal arazilerin, köy içme sularının, her türdeki,  güçteki motorların, derin kuyu pompalarının ve yüzey pompalarının  elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm güneş enerji sistemlerdir.

Su temini  islemi genellikle yer altı su kaynaklarına sondaj yöntemiyle ulaşılarak yapılır. Açılan kuyuya sarkıtılan sulama pompaları vasıtasıyla su yeraltından veya kuyudan çekilerek sulama kanallarına ulaştırılır. Tarımsal sulamada güneş enerjisi sistemi mevcut olan AC Monofaze veya Trifaze pompanın off grid sistem ile beslenmesi ya da akü ve inverter kullanımı gerektirmeyen DC solar pompa sistemi kurulması şeklinde iki farklı tasarımla kullanılabilir.

GÜNES ENERJİLİ TARIMSAL SULAMALARDA  KULLANILAN EKİPMANLAR:

• Solar Pompa: Sistem tasarımı yapılırken en önemli husus linsanslı programlar ile ihtiyaca uygun solar pompanın saptanması ve sistemin hesaplanmasıdır. Sistemde kulanılan özel üretilmiş solar pompalar sayesinde sistemin çektiği enerji miktarı düşecek, daha düşük güçlerde güneş paneli  kullanılarak sistem maliyetini uygun hale gelecektir. Ayrıca inverter ve akü kullanılmadığı, enerjinin üretim yerinde tüketim sağlandığı için sistem yüksek verimle çalışacaktır. Solar sistemler için özel olarak tasarlanan  pompaların yanı sıra, her türde AC   monofaze ve trifaze motorlarda çok sağlıklı ve verimli çalıştırılmaktadır.

• Günes Paneli: Güneş panelleri(Solar Panel), sistemin güç üretim kaynağı olması sebebiyle doğru ve profesyonel bir şekilde tasarlanmalıdır. Panel boyutlandırılması yapılırken yıl boyunca gündüz süresinin en kısa olduğu zaman (21 Aralık) değerleri alınmalı ve bu gündeki güneş ısınım değerlerine göre sistem simülasyonu yapılmalıdır. Çoğu zaman sistem tasarımındaki en büyük hata panel seçiminde yapılmaktadır. Panel  gücünün hatalı seçilmesi sistemin kıs aylarında çalışmamasına neden olacaktır.

• Solar Pompa İnvertörü: İnvetöre kuyu sensörü, RF kablosuz kuyu depo kontrol sistemi bağlanabilmelidir.

Solar Pompa Sürücüsü Şehir şebekesiyle entegre çalışma özelliği olmalıdır.

Solar Pompa Sürücüsü MPPT özelliği sayesinde en verimli çalışma.

Solar Pompa Sürücüsü Pompa ve Motorları yumuşak kaldırma sayesinde ömürlerini uzatır.

Solar Pompa Sürücüsünde Solar Panel gücünün yetmediği durumlarda , ihtiyaç kısmını şehir şebekesinden tamamlama özelliği olmalıdır.

• SENSÖRLER:

a)Kuyu sensörü: Kuyudaki su seviyesini ölçmek için kullanılır.

b)havuz sensörü: Havuzdaki su seviyesine göre motoru kontrol eder.

• MONTAJ APARATLARI VE KABLOLAMA:Sistemin kurulacağı alana uygun olacak şekilde panellerin konstrüksiyonlarının ve kablo kesitlerinin belirlenmesi gerekir.

Belirtilen ekipmanlar dışında pompaların modeline ve sistem tasarımına göre DC kesici, Power Pack gibi aparatların kullanılabilir.

Sistem tasarımı yapılırken aşağıdaki bilgilerin belirlenmesi gerekmektedir;

- Güneş enerjili Derin Kuyu pompalarında Suyun çıktığı kuyu derinliği,

- Güneş enerjili Derin Kuyu pompalarında Var ise deponun büyüklüğü depo yoksa günlük su ihtiyacının ne kadar olduğu,

– Güneş enerjili Derin Kuyu pompalarında Sulama sıklığı (Kaç günde bir sulama yapıldığı)

- Güneş enerjili Derin Kuyu pompalarında Kuyu ile depo arasındaki kot farkı

-Güneş enerjili Derin Kuyu pompalarında Yatayda suyun taşınacağı mesafe

- Güneş enerjili Derin Kuyu pompalarında Sistemin kullanılacağı aylar

- Güneş enerjili Derin Kuyu pompalarında Sistemin kurulacağı şehir

GÜNES ENERJİLİ TARIMSAL SİSTEMLERİN AVANTAJLARI:

• Solar Pompalarda Sadece ilk yatırım maliyeti vardır.

• Solar Pompalarda İsletme maliyeti hemen hemen sıfırdır. (gerekli durumlardaki bakım maliyetleri hariç)

• Solar Pompalarda  Yüksek verimlidir ve elektriksel kayıplar azdır.

• Solar Pompalarda Kolay montaj imkanı vardır.

• Solar Pompalarda Şebekeye bağımlılık yoktur.

• Solar Pompalarda şehir Şebekesiyele entegre çalışma özelliğ vardır.