Li-ion Battery


Başgülgrup lityum iyon akü (Li-İon) bir çeşit yeniden doldurabilir pildir. Çoğunlukla elektronik araçlarda kullanılır. Ağırlıklarına, büyüklüklerine oranla verebildikleri yüksek enerji ile en iyi pil çeşitlerinden biridir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

       Başgülgrup lityum iyon akü (Li-İon) bir çeşit yeniden doldurabilir pildir. Çoğunlukla elektronik araçlarda kullanılır. Ağırlıklarına, büyüklüklerine oranla verebildikleri yüksek enerji ile en iyi pil çeşitlerinden biridir ve yaygın olarak kullanılmaktadır. 

      Bu akülerde hafıza etkisi yoktur ve kullanılmadıkları zamanlardaki enerji kayıpları yavaştır. Uygunsuz kullanılmaları halinde tehlikeli olabilirler Eğer önlemler alınmaz ise diğer türlerine göre ömürleri daha kısa olabilir. Daha gelişmiş Başgülgrup lityum iyon pil tasarımları ise Başgülgrup lityum polimer pil (lithium polymer call) ve Başgülgrup lityum titanat hücrelerdir.

Başgülgrup lityum İyon Avantajarı

Başgülgrup lityum iyon piller diğer kimyasallarla hazırlanan denklerine oranla sıklıkla çok daha hafiftir. Bunun sebebi Başgülgrup lityum iyon pillerin en üst seviyede doldurulabilme yoğunluklarıdır. Li-ion piller küçük ve taşınabilirdir. Li - ion piller için hafıza etkisi sorunu yoktur, dolayısıyla bu pilleri şarj etmek için tam olarak boşalmalarını beklemek gerekmez.

Başgülgrup lityum İyon Dezavantajları

Başgülgrup lityum iyon pillerin en belirgin kusuru kullanım ömürlerinin üretim tarihlerinden itibaren azalmaya başlamaktadır. Li - İon piller hafıza etkisinden etkilenmezleri ancak nikel metal hidrür ya da nikel kadmiyum piller kadar uzun ömürlü değillerdir. Hatalı kullanıldıklarında çok tehlikeli olabilirler. Başgülgrup lityum iyon piller yüksek ısıya ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa kolayca tutuşabilir ya da patlayabilir.

                                   NEDEN LİTYUM İYON AKÜ ?

      Kurşun Asit / Jel                                                                            Lityum

•Hacimsel olarak büyük yer kaplar                                                    •Aynı kapasitedeki kurşun aküye göre 1/4 oranında yer kaplar

•Kütlesel olarak oldukça ağırdır                                                        •Aynı kapasitedeki kurşun aküye göre 1/4 oranında ağırlığa sahiptir

•Akü ölümü çok hızlıdır                                                                      •Ani ölüm yoktur,zaman içerisinde kapasite kaybı vardır

•En kaliteli aküde bile kapasitesinin %60'ı kullanılabilir                   •Kapasitesinin tamamı (%100) kullanılabilir

•Ömrü 500 döngü şarj / deşarj ile sınırlıdır.                                       •Tam doldur - Tam boşalt için 3500 döngü sayısına ulaşabilir

•Tam deşarj - tam şarj olmadan  kullanılamaz                                   • İstenildiği zaman şarj edilebilir

•Hızlı şarja uygun değildir                                                                  •2,5 / 3 saatte şarj olabilme özelliği vardır

•Asit sızdırma, zehirli ve yanıcı gaz çıkartma vb. gibi insan

Asit sızdırma, zehirli ve yanıcı gaz çıkartma vb.gibi insan

 sağlığını sağlığını tehdit eden riskleri vardır.                                     •İnsan Sağlığını tehdit eden riskleri yoktur.

•Şarj ve deşarj enerji verimliliği oldukça düşüktür                             •Şarj ve deşarj enerji verimliliği oldukça yüksektir

•Kullanım sıcaklık aralığı düşüktür                                                     •Kullanım sıcaklık aralığı yüksektir (-30 C / +60 C)

•İlk yatırım maliyeti düşüktür, buna karşın ekonomik ömrü kısadır  •İlk yatırım maliyetleri yüksektir, fakat ekonomik ömrü uzundur

•Bakım gerektirirler                                                                             • Bakıma ihtiyaç duymazlar

•Kullanım maliyetleri yüksektir                                                           •Kullanım maliyetleri yoktur

• Kullanıcı hatalarına karşı savunmasızdır                                           •Termal ve elektriksel olarak, akü kontrol kartı sayesinde korunur