Solar Klorlama Sistemleri


BAŞGÜL GRUP KLORLAMA CİHAZLARI (KLOR DOZAJ POMPASI)

Belediyelerde, kasabalarda, köylerde, sitelerde, havuzlarda, kendi içme veya kullanma suyu sistemi olan kurumlarda su deposu veya su borularında klorlama uygulaması yapılmalıdır. Kullanılması gereken klor ihtiyacı suyun debisine göre değişkenlik göstermektedir. Klorlama cihazları ihtiyaca göre sudaki klor değişimini ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Manuel ve otomatik modelleri mevcuttur. 

BAŞGÜL GRUP GÜNEŞ ENERJİLİ KLOR DOZAJ POMPASI:

Elektrikli Klorlama Cihazı : Elektrikli klorlama cihazı; sıvı kloru belirlenen atım sayısına göre depo yahut hattın içine atılarak otomatik olarak dozlama yapar. Elektromanyetik oransal bir dozaj pompasına sahiptir. Bu pompa su hattına bağlanan ve belirli nitelikte sinyal veren su sayacından (debimetre) komut alarak hattan geçen debiye bağlı olarak dozajlama yapar.

Duvar montajına uygun, manuel 1/5 kapasite ayarlı, 100-240(12-24) V, 50-60 Hz multivoltajlı, IP65 korumalı, 2x1,5 m PVC emiş ve PE basma hortumlu, emiş filtreli ve enjektörlü solenoid dozajlama pompası.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN SOLAR KLOR DOZAJ POMPA SİSTEMİ 

İçme ve kullanma suyu arıtımında en yaygın olarak kullanılan ve en etkili yöntemlerden biri klor ile dezenfeksiyondur.

İçme suyu içerisinde yasal olarak sürekli ve düzenli bakiye klor seviyesinin sağlanması için otomatik klor dozaj pompaları kullanılmalıdır. 

- Klor vb. düşük miktarlardaki sıvıların hassas ölçülerde pompalanabilmesi için ideal çözüm. Kolay, pratik, esnek kurulum ve kullanım.

- Uzun ömürlü, ekonomik, bakım gerektirmez ve ucuz ...

Güneş enerjili dozaj pompası uygulaması, şebeke elektriğinin olmadığı veya elektrik ulaştırmanın uzak veya maliyetli olduğu yerlerde en tasarruflu, ekonomik ve ucuz çözümdür.

Güneş enerjisi ile çalışan klor dozaj pompaları, prensip olarak güneş ışını / gün ışığı ile çalışmaktadır. Kapalı havalarda 2-3 gün boyunca hiç gün ışığı olmaması durumunda bile güvenli olarak çalışabilmektedir... Güneş enerjisi ile çalışan klor dozaj pompaları elektriğin olmadığı depolarda kullanılmaktadır. Güneş paneli, regülatörü, klor dozaj pompası, sıvı klor deposu, elektrik panosu ile komple set halinde uygulanmaktadır. Sistemler depoya uygulandığından dozaj pompaları basınçsız çalıştırılmaktadır. Basınç olmayan noktalarda uygulanan klor dozaj pompası ile dezenfeksiyon sistemleri arızasız ve uzun ömürlü çalışmaktadır. 

Şebeke elektriğine uzak, şebeke olmayan su depoları ve sulama sistemleri için ekonomik çözüm güneşten; Bilindiği üzere güneş paneli, güneş pili, solar panel olarak adlandırılan fotovoltaik pv modüller ile güneş enerjisi ile elektrik üretmek artık kolay ve ekonomik. Üstelik pratik olarak uygulama imkanı da mevcut. Köy, kasaba, yerleşim, hatlara ve şebekeye uzak su depolarında, otomatik solar klor dozaj sistemleri ile klor sensörü dahil sistem güneş enerjisi ile çalışır. Özellikle köy su depolarında güneş enerjisi ile çalışan klor dozaj sistemleri sensörlü olup sudaki klor bittiğinde otomatik olarak suya klor enjekteler. Güneş enerjili klorlama sistemi, köylerin sularını temizlerken vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor. Köylerin ve köylülerin suları artık daha temiz ve kontrol altında. Bu sayede köylerin sularını sağlıksız koşullardan arındırılmaktadır. Depolara bir klor deposu, akü, pompa ve pompanın hareketlerini kontrol eden prop konularak köylerin sularının daha temiz ve sağlıklı. Güneş enerjili otomatik su klorlama sistemleri enerji hattı, kablo, tesisat gerektirmeden 7 gün, 24 saat, ilkbahar yaz sonbahar kış dört mevsim kesintisiz ve bağımsız olarak çalışabilir. Solar cell teknolojisi, solar enerji, solar energy uygulanan klorlama pompaları, dozaj pompaları ülkemizin her bölgesinde yağışlı karlı bulutlu sisli kapalı havalar dahil her zaman çalıştırabilirsiniz. Yenilenebilir enerji, çevre dostu, temiz enerji.

Öncelikle güneş enerjisiyle elektrik üretiyoruz. Elektrik güneş pillerinden geliyor, gelen elektriği güneş şarj regülatörü, solar şarj regülatörü denen cihaz ile akülerimizin şarjına uygun hale getiriyoruz. Akülerde depoladığımız enerji ile de gerekli ekipmanı besliyoruz, çalıştırıyoruz. a) Çalışacak ünitelerin tamamı doğru akım 12 volt dc gerilim ise direkt olarak akü üzerine bağlayabiliriz. b) Çalışacak klorlama ve dozaj sistemi alternatif akım 220 volt ac voltajda ise, akülerin çıkışına önce 1 adet uygun dc / ac invertör bağlıyoruz. Power inverter sayesinde ihtiyacımız olan 220 volt tam saf sinüs dalga elektriği sağlıyoruz. 

Sistemin sağlıklı, kesintisiz ve 4 mevsim çalışabilmesi için ilk olarak projelendirme ve tasarım aşaması çok önemlidir. Takibinde uygun ve yeterli kapasitede özelliklerde güneş paneli, akü şarj regülatörü, güneş aküsü / solar akü ve sinüs invertör seçmek durumundayız. Uygulama yapılacak yerin saha özelliklerine göre anılan elektrik malzemeleri pano içerisine yerleştirmek gerekir. Aynı panoda gerekli kesici, sigorta, giriş çıkış bağlantı, açma kapama ve elektrik ikaz uyarı düzeneği bulunmalıdır. Güneş pillerinin uygun açı ve uygun yön ile montaj yapılması çok önemlidir. Bu hususlara dikkat edilen dizaynlarda çok uzun yıllar boyunca elektrik sağlamanız mümkündür. Solar sistem elektrik beslemesi sayesinde uzun kilometreler boyunca elektrik hattı, şebeke aboneliği, sayaç, tesisat altyapı bakım işletim personel maliyeti olmayacağı için aslında ciddi ekonomi sağlanacağı da ortadadır. Hem de, kesintilerden etkilenmeden, afet, deprem vb. olağanüstü şartlarda dahi; her ay elektrik faturası ücreti ödemeden, elektrik fiyat zamlarından etkilenmeden, bedava elektrik enerjisi için, kendi elektriğinizi kendiniz, bağımsız ve bağlantısız olarak güneşten üretebilirsiniz, hem de her yerde, her zaman. 

Güneş enerjili klor dozaj sistemleri enerji kaynağı olarak güneş ışınlarını kullandıklarından, elektriksiz klor dozaj sistemleri gibi kırsal alanlarda, köylerde ve elektriğin olmadığı yerlerde tercih edilen sistemlerden biridir. Ancak güneş enerjili klor dozaj sistemleri güneş ışığına ihtiyaç duyduklarından bu sistemlerin seçiminde; kullanılacak yerin coğrafi konumu, iklim şartları ve ışık alma süresi gibi faktörler etkili olmaktadır. 

Güneş enerjili klor dozaj sistemleri aşağıdaki parçalardan meydana gelmektedir: 

STANDART SİSTEM EKİPMANLARI: 

•             Klor Dozaj Pompası

•             Güç Kaynağı 

•             Kontrol Ünitesi 

•             Sistem Panosu 

•             Polietilen Klor Hazırlama Tankı 

•             Sıvı Klor (%15 Konsantrasyon) 

•             Güneş Paneli 

İSTEĞE BAĞLI SİSTEM AKSESUARLARI 

•             Seviye Sensörleri Kontrol Sistemi 

•             ORP Elektrotu (sudaki klor miktarını otomatik ölçen ve ölçüm sonucuna göre dozlama yapan sistem-isteğe bağlıdır) 

•             Kış şartları için izalasyon kutusu     

 Güneş enerji panelleri güneş ışınlarını en iyi ve en uzun süre alacak şekilde konumlandırılarak enerji üretilir. Güneş panellerinde üretilen enerji, şarj regülatörü sayesinde sabit bir voltajla aküyü düzenli bir şekilde besler. İnventör ise aküdeki 12 V’luk enerjiyi klor dozaj sisteminin çalıştırılabilmesi için gerekli olan 120 V’luk enerjiye çevirir. Dozaj pompası klor dozaj tankından emiş yaparak sisteme oransal olarak klor dozajı yapar. Klor dozaj ayarı, elektrikli klorlama sisteminde olduğu gibi, dozaj pompası üzerindeki ayar düğmesinden yapılır.Genel olarak elektrik çekmenin maliyetli veya imkansız olduğu noktalarda bulunan depoları klorlamak için “güneş enerjili klorlama” sistemleri kullanılır. Bu sistemler gün boyunca güneş enerjisiyle şarj ettiği aküleri yardımıyla özel olarak tasarlanmış düşük güç tüketen klorlama pompasını çalıştırır.