Elektromanyetik ORP li Klor Dozaj Pompası

TAM OTOMATİK GÜNEŞ ENERJİLİ KLOR DOZAJ SİSTEMİ

                              TEKNİK ŞARTNAMESİ

             İşin Kapsamında yer alan iş ve ekipmanlar;

            1-Klorlama cihazı (Dozaj pompası, QPR elekrotu-prob, klor seviye şamandırası ve klor

               tankı                                      

2-Güneş paneli, güneş panel sehpası ve montaj aparatı

3-Şarj kontrol ünitesi

4-Soler tip Akümülatör

5-Montaj ve tesisat

6-İşletme, Bakım ve Onarım

SİSTEM VE EKİPMANLARDA ARANACAK STANDARTLAR VE REFERANSLAR

          ̶   Güneş panelleri, Şarj kontrol ünitesi, solar tip Akümülatör, dozaj pompası ve ölçüm probu; IEC, VDE, BS, DIN, SIS, ISPRA, EMC, LVD gibi uluslararası kabul gören standartlardan en az birine uygun ölçektir. Yerli ürünlerde ise TSE veya TSE hizmet yeterlilik belgesi ve/veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hizmet yeterlilik belgesi olacaktır. İstekli ilgili belgeleri idareye ibraz edecektir. Sistem kapsamındaki ürünler CE işaretli olacaktır.

EKİPMANLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. KLORLAMA CİHAZLARI

 1.1.      Klorlama cihazı; dozaj pompası(tam otomatik ölçümlü), ORP elektrotu, sıvı klor seviye şamandırası ve klor tankından oluşmaktadır.

1.2.      ORP elektrodu (prob) 0–1250 mV çalışma aralığın da epoxy gövdeli kablolu ve BNC soketli olacaktır.

1.3.      ORP elektrot (probu) için propilen ORP elektrot (prob) muhafaza ve tutucusu olacaktır.

1.4.      Klor tankında kullanmak kaydı ile pompanın en az 2 metre kablolu BNC soketli seviye şamandırası olacaktır. Seviye şamandırası tankta klor bittiğinde pompayı otomatik olarak durduracaktır.

1.5.      Dozaj pompası ikinci bir seviye şamandırası kullanılmasına uyumlu olacaktır.

1.6.      Pompanın emiş hattında batma ağırlıklı çek valf kullanılacaktır.

1.7.      ORP elektrotu (prob) ile ölçüm en büyük çaplı çıkış borusundan ve çıkış vanasından sonra veya bu çıkışa çok yakın bir noktadan yapılacaktır. Ancak idarenin onayı şartıyla depolarda ORP elektrotu ölçüm noktası: şebeke çıkışlarına yakın olmak ve işletme-kalibrasyon kolaylığı sağlaması göz önünde tutularak, şebeke çıkışları kotundan en çok ±10 cm yükseklikten ve en az 32mm çaplı sudan etkilenmeyen ve su akışını engellemeyen özel delikli boru muhafazasının içerisine yerleştirilebilir. Bu durumda ORP elektrot muhafaza ve tutucusu uygun şekilde depoya sabitlenmelidir.

1.8.      Sistemin minimum 100 lt veya üstü propilen veya polietilen klor tankı olacak ve Sağlık Bakanlığı’dan “içme ve kullanım suyu dezenfektanı” olarak onaylı 100 litre sıvı klor (sodyum hipoklorit % 10-14), en çok 30 litrelik orijinal ambalajlarında teslim edilecektir. Klor için alınan Sağlık Bakanlığı izin belgesi İDARE’ye sunulacaktır. Kullanılan klora ait Türkçe ve İngilizce MSDS (ürün güvenlik bilgi formu) belgesi bulunacaktır.

 1.9.      Sistemin kurulumunun gerçekleştiği her depoda kullanılmak üzere, klor test kiti idareye veya ilgili muhtarlığa teslim edilecektir.

1.10.    Kurulan sistemin çalıştırılması ile ilgili eğitimler idare tarafından uygun görülecek kişilere (Muhtar, Aza……) iş mahallinde ilgili firma tarafından verilecektir.

1.11.    Klorlama cihazı emiş ve basma hortumları; kullanılacak kimyasal ve ortam şartlarından deforme olmayacaktır.

1.12.    Cihaz ekranı dijital olup pompa üzerinde olacaktır ve redoks değerini mV olarak gösterecektir. Ayrıca istenildiğinde pompa kapasitesini “%” olarak gösterecektir.

1.13.    Dozaj pompasının hava yapması durumunda; sistemdeki sorunu çözebilecek mekanizma yer alacaktır ( hava alma vanası, otomatik hava emiş sistemi vb.).

1.14.    Kontrol paneli koruma sınıfı IP65 korumalı olacaktır.

1.15.    Klorlama cihazının otomatik oransal çalışma modu olacaktır.

1.16.    Klorlama cihazının enerji beslemesi 12V DC (10-16V.DC) olacaktır.

1.17.    Klorlama cihazının; çalışma güvenliği, elektrik izolasyonu, nem ve klor buharına karşı tam yalıtım özelliği olacaktır.

1.18.    Klorlama cihazı aynı zamanda ölçümsüz çalışabilme özelliğine sahip olacaktır.

1.19.    Pompa ünitesi elektronik devre tarafından kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon diyaframlı, polipropilen kafalı olacaktır.

1.20.    Klorlama cihazı minimum 5L/saat (6 bar) çalışma kapasiteli olacaktır.

1.21.    Klorlama pompasının ORP elektrot (prob) girişi ve klor seviye şamandırası girişi BNC bağlantılı olacak

1.22.    Cihazların teslimi; sistemin depo suyu çıkışında klor değerinin 0,5 mg/L seviyesinde sağlanması halinde yapılacaktır.

1.23     Dozaj pompası klor tankı alt seviyesinden en çok 145 cm yüksekliğe monte edilecektir.

2. GÜNEŞ PANELİ, GÜNEŞ PANELİ SEHPASI ve MONTAJ APARATI

2.1.      Her bir Güneş Paneli 12 Volt, Mono Kristal yapıda olacaktır.

2.2.      Panellerin ömrü minimum 10 yıl olacaktır.

2.3       Paneller ihtiyaca göre seri ve paralel bağlanmaya elverişli olacaktır. Gereksinim duyulması durumunda panellere ait seri ve paralel ara bağlantı kabloları ücretsiz olarak verilecektir.

2.4.      Panelin kapasitesi minimum 75 Wp  (sistemde kullanılacak dozaj pompaların güç değerlerine göre değişiklik gösterecektir.) olacaktır. (1000 W /m² , 25 ºC‘de)

2.5.      Birden fazla panel kullanılması halinde panel aralarında by-pass diyotları bulunacaktır.

2.6.      Çerçeve korozyona dayanıklı, paslanmaz yapıda olacaktır.

2.7.      Güneş panelinin ön yüzü ışığı geçirme özelliği yüksek temperlenmis cam olacaktır. Harici olarak uygulanacak zorlamalara karsı dayanıklı olacaktır. (Örneğin dolu gibi parça darbelerine karsı cam kolaylıkla kırılmayacak yapıda olacaktır.)

2.8.      Güneş panelinin arka yüzü, sehpalara montajına olanak sağlayacak sert iklim şartlarına dayanıklı (Rüzgar, Kar, Yağmur vb.) olacaktır.

2.9.      Panel ve bağlantı elamanları rüzgara dayanabilecek yapıda olacaktır.

2.10.    Güneş paneli ve panel sehpası –40°C ile + 75°C ortam ısısında; 0 – 1500 m. yükseklikte kurulu bulunduğu mahallerde, % 0- 85 bağıl nem oranında sorunsuz çalışacaktır.

2.11.    Güneş paneli sehpası güneş panellerinin montajı için kullanılacak aksamdır.

2.12     Teklif edilen panel ölçülerine ve sayısına uygun olarak üzerinde panel ile birlikte yere monte edilebilir yapıda olacaktır.

 2.13.    Panel sehpaları için tanımlanan rüzgar yüküne uygun olacaktır.

2.14.    Panel sehpalarının farklı açılarla monte edilebilmesi için eğimi ayarlanabilir ve alt ucu yerden en az 40 cm yukarıda olmalıdır.

2.15.    Panel sehpasının montajı için gerekli resim ve plan ile sehpa için kullanılacak malzeme ve özellikleri idareye verilecektir.

2.16     Panel sehpası çevre şartlarına uygun olarak paslanmayacak, korozyona dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.

2.17     Panel zorunlu durumlar haricinde güneye bakacak şekilde monte edilecek, panelin güneşini kesebilecek engeller ortadan kaldırılacak, gerekirse panelin yeri veya yüksekliği değiştirilerek panelin güneşten en çok faydalanması sağlanacaktır. Bu işlemler için yüklenici ekstra ücret talep edemeyeceklerdir.

2.18     45 derece olması gereken panel eğimi kullanılacak bölgenin iklim, bitki örtüsü ve coğrafi durumuna göre (±5 derece) değiştirilebilecek;  tam güneye bakması gereken yönü de yine coğrafi şartlara göre (±20 derece) olarak değiştirilebilecektir. Bu açıların ayarlanmasında mutlaka idarenin onayı alınacak ve güneşten maksimum fayda gözetlenecektir.

3. ŞARJ KONTROL ÜNİTESİ

3.1.      Şarj kontrol ünitesi; akü şarj gerilimini kontrol eden ve paneller tarafından üretilen enerjiyi regüle ederek sistemlerin beslenmesini sağlayan donanımdır.

3.2.      Şarj kontrol ünitesi akü grubunu aşırı şarjdan koruyabilecek yapıda olacaktır.

3.3.      Sistem tampon gerilimi sebebiyle şarj kontrol ünitesi çıkış gerilimi, ayarlanabilir özelliğe sahip olacaktır.

3.4.      Şarj kontrol ünitesi akü şarj akımı ve sistem yükü ile birlikte öngörülen güneş enerji ve akü grubuna göre uygun değerde olacaktır.

3.5.      Üretilen güneş enerjisinin yetersiz olması durumunda sistemlerin akü grubundan beslenmesine olanak verecek ve akü geriliminin belirli bir seviyeye düşmesi halinde akü grubunu derin deşarjdan korumak üzere yükten ayıracak özellikte olacaktır.

3.6.      Şarj kontrol ünitesi, akü gruplarının aşırı şarjı veya deşarjı sırasında yapmış olduğu koruma sonucunda yeniden devreye girebilecek yapıda olacak olup restart, reset gibi özel uygulamalar gerektirmeyecektir. Sistem geriliminin belirlenen değerlere dönmesi halinde herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan çalışmasına devam edecektir.

3.7.      Şarj kontrol ünitesi bakımsız tip jel akü ile çalışabilecek yapıda olacaktır.

3.8.      Yanlış bağlantı ve kısa devre koruması olacaktır.

3.9.      Şarj kontrol ünitesi sistemin durumuna göre (çalışıyor /  arızalı) bildirimde bulunabilecektir.

3.10     Şarj Kontrol Ünitesine ait açık devre şema ve kullanılan malzeme listesi teklifle birlikte sunulacaktır.

3.11.    Şarj kontrol ünitesi elektrik ve elektromekanik malzemeleri; 0 °C ile + 45 °C ortam ısısında ve 0 – 1500 m. yükseklikte kurulu bulunduğu mahallerde,% 0- 85 Bağıl nem oranında sorunsuz çalışacaktır.

3.12.    Şarj Kontrol Ünitesinin ayarlanması (Akü Tipi, Tampon Sarj Gerilimi, Akü Kapasitesi, Aşırı Şarj, Derin Deşarj değerleri v.b ) için ilave cihaz gerekmeyecektir.

4. SOLAR TİP AKÜMÜLATÖR

4.1.      Akümülatör saf su ilavesi gerektirmeyecek yapıda ve derin deşarja dayanıklı, bakım gerektirmeyen jel yapıda olacaktır.

4.2.      Akümülatör ömrü tampon şarjda 10 yıl olacaktır. (25 °C derece sıcaklıkta)

4.3.      Akümülatör, minimum 40 Ah / 12 V olacaktır. Daha yüksek kapasitede akümülatör kabul edilecektir.

4.4.      Akümülatör döngü sayısı IEC 896 2 standardına uygun olarak %80 deşarjda en az 1200 olacaktır.

4.5.      Akümülatör yatay ve dikey konumda montaja uygun olacaktır.

4.6.      Bir sistemde birden fazla akü kullanılması durumunda bağlantı kabloları firmaca ücretsiz olarak verilecektir.

4.7.      Sistemin montajının yapılarak teslim edildiği tarih ile akümülatör imalat tarihi arası en fazla 150 gün olacaktır. Bu süre aşılmış ise akümülatörler teslim alınmayacaktır. İmalat tarihini belirtir üretici firma yazısı idareye verilecektir.

4.8.      Akümülatör üzerinde imalatçı firma adı, imalat tarihi, K-10 kapasitesi, nominal gerilimi ”+” ve ”-“ işaretleri, gerilimi silinmeyecek şekilde olacaktır.

4.9.      Akümülatör Test Yöntemi

Akümülatör grupları, idarenin uygun göreceği laboratuarlarda aşağıdaki şekilde test ettirilecektir. İdare; akümülatör gruplarının belirtilen şartlara göre testlerinin yapılması sırasında teknik personelinin hazır bulunmasını isteyebilir. Test sonucu laboratuar yetkililerince rapora bağlanarak idareye verilecektir.

4.9.1.   İlk doldurma: Akümülatörlerin ilk doldurulması imalatçı firmanın önerdiği sabit gerilim (maksimum 2,4 Volt/Hücre) ve akım değerleri ile başlatılacak, akü sabit akım çekinceye kadar doldurma işlemine devam edilecektir. (Maksimum 24 saat.)

4.9.2    Kapasite testi (1. Boşaltma): Teklif edilen akümülatör anma akımı ile 1,80 Volt/Hücre’ye kadar boşaltılacaktır. Geçen süre en az 10 saat olmalıdır. (K–10 Kapasitesinin 1/10’u nispetinde bir akım ile 10 saat sonunda 1,80 Volt/Hücre değerini vermesi gerekmektedir.) Kapasite test sonucu K–10 kapasitesi değerinin altında bir değer alınması durumunda akümülatör başarısız sayılacak ve takip eden testlere alınmayacaktır.

4.9.3.   Boşaltma Sonrası Doldurma: Kapasite testini geçen akümülatörler imalatçı firmanın önerdiği sabit gerilim (max. 2.4 Volt/Hücre) ve akım değerleri ile başlatılacak, akü sabit akım çekinceye kadar doldurma işlemine devam edilecektir. (Maksimum 24 saat.)

4.9.4.   Derin Deşarj Testi (2. boşaltma) : Dolu akümülatörler anma akımlarının iki katı akım ile 1V seviyesine kadar boşaltılacaktır.

4.9.5.   II. Boşaltma Sonrası Doldurma: Akümülatörler derin deşarj testinden sonra 48 saat süre dinlendirilecek, imalatçı firmanın önerdiği sabit gerilim (maksimum 2,4 Volt/Hücre) ve akım değerleri ile akü sabit akım çekinceye kadar doldurma işlemi yapılacaktır. (Maksimum 36 saat.)

4.9.6    % 75 Kapasite Testi (III. Boşaltma):  Yapılacak kapasite testinde anma kapasitesinin (K-10 değeri) en az % 75 ‘ini geri kazanmış olacaktır. (1.80 Volt/Hücre kesme gerilimine kadar.) Ancak akü kapasitesinin % 100 ‘ünü verir ise testler tamamlanmış olacaktır.

NOT   1.  Anma akımı teklif edilen akünün K-10 kapasitesinin 1/10’udur.

4.10. Akümülatörler içerisinde tüm ürünü temsil özelliği varsayılan 6 adet numune test ettirilecektir. Her türlü test masrafı yükleniciye aittir.

5. MONTAJ VE TESLİMAT

5.1.      Sistemin kompanentlerinin; ambalajında hasarsız montaj mahaline nakli, konu ile ilgili ustalık vasfı olan kişilerce montajı yapılacak ve sistem idareye tutanakla teslim edilecektir..

5.2.      Sisteme ait elektrik ve topraklama (çubuk veya levha) bağlantı elemanları (kablo, tel, plaka vb.) uygun kesitte olacaktır.

5.3.      Güneş panelleri su deposunun manevra odası üzerine monte edilecektir. Montaj yapılacak zeminin uygun olmaması halinde her türlü iyileştirme yüklenici tarafından yapılacaktır.

5.4.      Sistemin kurulumuyla ilgili her tür montaj malzemesi (ankraj, dubel vb.) yükleniciye ait olup sistem ekipmanlarının montaj yeri idarece belirtilecektir.

5.5       Tüm kablolar ve klor boruları harici darbelere karşı ayrıca kanal içerisine alınacak, kanal veya borular en çok 30cm ara ile sabitlenecektir.

5.6       Depo klorlaması depo su girişlerine yakın bir yerden yapılacak olup, klorun su akışıyla depoya dağılımı sağlanacaktır.  Klor akış borusunun ucu suyun maksimum seviyesinden en az 10cm ve depo duvarından da en az 10 cm uzaklıkta olacak şekilde sudan etkilenmeyecek ayrı bir aparatla yapılacaktır.

6. GARANTİ     

6·1         Kurulacak sistemin garantisi 2 (iki) yıl olup arıza halinde; ölçüm probuda dahil tüm parçalar;  yüklenici tarafından ücretsiz temin edilerekcektir. Ayrıca garanti süresinde yılda 1 (bir) defa olmak üzere her cihaz için toplam 2 (iki) defa kalibrasyon ve kontroller yapılacaktır.