RO 300 Mobil Su Arıtma


BGS Mobil Su Arıtma Sistemi

BGS Mobil Su Arıtma Sistemi şehir şebeke su sisteminden uzak olan noktalarda, sizlere çevrenizdeki tuzlu veya tatlı  doğal su kaynaklarından içme , kullanma ve üretiminiz için gerekli temiz ve şartlandırılmış su temini sağlar.

BGS konusunda uzman proje mühendisleri tarafında dizayn edilen mobil su arıtma sisteminde su ilk aşamada kum filtresinden gecerek içerisindeki partiküler maddelerden arındırılır ve  5 mikronluk hassas filtrasyon sistemine ulaşır. Hassas filtrasyon sisteminde ise daha düşük mikronlu partiküler maddeler sudan uzaklaştırılır. Ters Osmoz (RO) aşamasına gelindiğinde membranlara giren su içindeki tüm ağır metal ve bakteriyolojik kirlilikten temizlenir.  Böylelikle elde edilen ham suyun, standart  içme suyu kalitesine ulaşması sağlanmıştır.