Güneş Enerjili Mobil Arıtma

BGS-01- GÜNEŞ ENERJİLİ MOBİL  SU ARITMA SİSTEMİ

Marka: BAŞGÜLGRUP

Model: BGS-SP 01

 Kapasite: 15L/Min/Dak.

Güneş Enerjisi: 150 w

Sistem Enerji: 12v DC 100 A

Enerji Tüketimi: 0,35 kWh max.

Boyutlar: W: 600 L: 750 H: 925

Toplam Ağırlık: 110 kg

GİRİŞ                                                     INTRODUCTION

BAŞGÜLGRUP SOLAR SİSTEM, PANEL KURULUMU VE AYARI

BAŞGÜLGRUP SOLAR PANEL SETUP AND ADJUSTMENT

Sonuna kadar yan paneli kaldırın (P03) sonuna kadar kaldırdığınız panelin altındaki destek kolunu sürücüsünü (P04) kaldırın.

Diğer yan panel ve yukarı kolu tutarak yukarı kaldırın ve güneşe doğru olarak panelleri ayarlayın.

Paneli sabitleme somunlarını takın ve sabitleyin. (P07)

Lift the side panel to the end (P03) drive the support arm to under lifted panel till the end (P04) lift the.

other side panel up and lift it up by holding the arm and adjust the panels as penpendicular to the sun.

Screw the panel fixing nuts and secure it. (P07)

EKİPMANLAR                                         EQUIPMENT

TEMİZ SU HORTUMU MONTAJI

MOUNTING OF CLEAN WATER HOSE

Temiz su hortumu Kilitli başlık (P08) sıralı olarak görülen su çıkışı Kilitli Başlık,suyu temizlemek için, (resimlerdeki gibi) temiz su vanasını açın (P17)

Mount cam lock of the clean water hose ( P08) to clean water outlet cam lock sequentially as seen in the pictures and open clean water valve (P17)

HAM SU VANASI VE HORTUM  MONTAJI

MOUNTING OF RAW WATER VALVE AND HOSE

SİSTEM BAŞLATMA

SYSTEM STARTUP

•Giriş hortum Başlığını (P18), filtreli, suya şamandırasıyla bırakın.

v Şamandra su yüzeyinde yüzer, altında filtre besleme hortumunun batmasını önler .

• Sistem için devreye güneş ve yardımcı pozisyonların  anahtarını açın.

v Sistemi çalışacak ve temiz su üretecek.

! DİKKAT: giriş ve çıkış vanaları tamamen (P14) açılmış olduğundan emin olun düğmeyi değiştirmeden önce, Açın. ((P19)

• Mount float to filtered side of the inlet hose (P18).

• Drop float into the water.

vStaying on the water surface float prevents sinking of the feeding hose filter to the bottom of the

water and sucking of sediments.

• For system start up, turn the switch to either solar or auxillary positions.

System will work and produce clean water.

! ATTENTION: Before switch the button on be sure that inlet and outlet valves are completely opened (P14), opened.((P19)

FİLTRELER

FILTERS

Filtre 1 (Ekran Filtresi) (P20):

• Bu, parçacık ön-temizleme yapar.

• Bu yıkanabilir.

• Şeffaf yapısı sayesinde.

Filtre 2 (Sediment Filtre) (P21):

• Bu Filtre aracılığıyla  1 mikron boyutundaki partikülleri tutar.

Filter 2(Sediment Filter)(P21):

• It is in structure that can held particules up to 1 mic size which pases through screen.filter.

Filtre 3 (0.5 Karbon Filtre) (P21):

• Bu tortu filtresi  0,5 mikron parçacıkları tutar.

• Bazı mikroplardan ve kokulardan arındırır.

Filter 3(0.5 Carbon Filter)(P21):

•It can hold the particles up to 0,5 mic that can pass through sediment filter.

• It purifies from some germs and odors.

FİLTRE DEĞİŞİMİ:

FILTER REPLACEMENT:

ULTRAVİYOLE (UV) SİSTEMİ:

ULTRAVIOLET (UV) SYSTEM:

UV LAMBA DEĞİŞİMİ:

UV LAMP REPLACEMENT:

• Yeni lambayı takın.

• Mount the newlamp.

ELEKTRİK KURULUMU:

ELECTRIC BOARD:

GÜNEŞ KONTROL CİHAZI (P32):

İmalat:

Solar Şarj Regülatörü aşağıdaki bileşenlerden oluşur.

1. Bilgi LED

2. Şarj durumunu göstermek için 4 LED (kırmızı, sarı,yeşil 1 ve yeşil2).

3.Güneş modülü terminale bağlamak için bloğu.

4.Akü bağlantısı için terminal bloğu.

5.Yükleri bağlamak için terminal bloğu.

LED EKRANI:

BİLGİ LEDİ:

• Yeşil: normal çalışma.

• Kırmızı Flaş: hata var.

KIRMIZI LED:

• Hızlı yanıp sönme: şarj Pil boştur,  <% 40

• Yanıp sönüyor: şarj durumu <% 50

SARI LED:

• yanar: akü şarjı zayıf,  <% 50

• Yanıp sönüyor:Deşarj devrede istenilen seviyeye henüz ulaşılamamıştır.

1 Cİ YEŞİL LED: Şarj pili iyi.Statü >50

2 Cİ YEŞİL LED: • yanar: şarj pil tam, statü> 80

• Hızlı yanıp sönme: batarya tam şarj regülasyonu aktif

SOLAR CONTROL DEVICE (P32):

Construction:

Solar Charge Controller consists of the following components

1. Info LED

2. 4 LEDs for displaying the state of charge(red, yellow,green 1 and green2 ).

3. Terminal block for connecting the solar modüle.

4. Terminal block for connecting the battery.

5. Terminal block for connecting the loads.

LED Displays:

Info LED:

• Green: normal operation

• Red Flash: fault exists

Red LED:

• Flashing quickly:battery empty, state of charge<40%

• Flashing: state of charge <50%

Yellow LED:• İlluminates: battery weak, state of charge < 50%

• Flashing : switch‐on threshold after deep‐discharge deactivation has not yet been reached.

1.Green LED:illuminates battery good, State of charge >50

2.Green LED:

• İlluminates: battery full , state of charge >80

• Flashing quickly: battery full, charge regulation active.

TAŞIMA KOLUNU SABİTLEME:

CARRYING HANDLE OPENING ‐ FIXATION:

• kol durdurucu  (P35) için bu  kolu (P34) taşıyan presleri kaldırın

• Sağ kol tarafındaki kolu durdurucu (P35) üzerine yerleştirilir deliğe kol tespit pimini (P35) takın.

• kol sistemini (P36)  beklenmedik kaymasını önlemek için, sabitleyin.

! DİKKAT: kolu düzeltmeden cihazı yolculuk yapmayın, aksi takdirde cihaz üzerinde dönme olabilir.

Bu tekerlekler biryere takılırsa eğer. Sabitlenmemiş kol bu hamleye karşı duramaz ve üzerinize düşebilir.

• Lift carrying arm (P34) till it presses on to arm stopper (P35)

• Attach arm fixing pin (P35) to the hole that is placed over arm stopper (P35) at the right arm

Stopper side.

• Always ride after handle is fixed in order to prevent unexpected rolling of the system(P36).

! ATTENTION: Do not ride the device without fixing the arm, otherwise device might roll over

if it faces with a block in front of the wheels. Unfixed arm cannot stand against this move and it can fall over.

DIŞ BESLEME KABLO BAĞLANTISI:

EXTERNAL FEEDING CABLE PLUGGING:

Yardımcı güç kablosu ile harici güç kullanımı, fiş (P11) için bu aracın çakmak soketine takılarak enerji  sistemi çalıştırmak.

Aracın çakmak gelen güç 12v 20 A olmalıdır.

•For external power use, plug in the auxiliary power cable (P11) that gains energy from vehicle lighter socket and run the system.

• Power from vehicle lighter must be 12v 20 A

BAKIM(MAINTENANCE):

Sediment Ön Filtre ve Karbon Filtresi • Ömrü yaklaşık 1 yıldır.

Tortu Filtresi • Ömrü, ham su bulanıklılığına bağlıdır , yaklaşık 1 yıldır.

UV lamba için • Ömrü 2 yıl ama her 6 ayda lamba camını temizlemek tavsiye edilir.

Filtrenin • Değiştirme zamanı sisteme yerleştirilmiş manometre oranının artışı ile en iyi şekilde anlaşılacaktır ..

• Normal arıtma Proses sırasında, manometre 3,5 Bar - 2 Bar arasındaki oranı gösterir.

! DİKKAT: Kontrol giriş ve çıkış vanaları  tamamen açık olacak.

• ilk değiştirilen ve gereken manometre 4.5 Bar gösterdiğinde, No 1 filtre almak

(P22) (P23) (P24) su ile yıkayın ve temizleyin sonra geri monte edin. Uzun zaman sonra yıpranmış olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, bir yedek ile değiştirin. Üzerinde hiçbir delik olmaması gerekir.

! DİKKAT: No 1 2 3 filtre düzgün yerleştirilmesi gerekir.Yedek filtre üzerinde numaraları vardır., Filtre yanlış yerleştirilmesi durumunda, sistem arzu edildiği gibi çalışmaz.

• sistemi çalıştırın. Basınç  düşükse filtre 2 (P25) (P26) değiştirin.

• sistemi çalıştırın. Basıncı hala düşük ise sonra  filtre 3 (P25) (P26) değiştirin olmadıysa.

! DİKKAT:Filtre sızdırmazlığını kontrol edin,sızdırma var ise yeniden sıkın,contalar yerine düzgün oturmuşmu kontrol edin.

Life expectancy for Sediment Pre‐filter and Carbon Filter is 1 year approximately .

Life expectancy for Sediment Filter, even though it depends on the blurness of the raw water, is 1 year approximately.

Life expectancy for the UV lamp is 2 years but it is recommended to clean the glass of lamp in every 6 months.

Replacement time of filter will be understood from rise of manometer ratio placed on the system..

• During normal purification proccess, manometer shows ratio of between 2 Bar – 3.5 Bar.

! ATTENTION: Control inlet and outlet valves as they are completely open.

When manometer shows 4.5 Bar, filter need to be changed and washed.At first, take out filter No 1

(P22)(P23)(P24) wash it with water and clean it then mount it back. Check if it is worn out after long time usage. If it is so, replace it with a spare. It must have no slots on it.

! ATTENTION : No 1 2 3 filters must be placed properly. There are numbers on the spare filters., In case of wrong placing of the filters, system will not work as desired.

• Run the system. If pressure did not lower then replace the filter No 2 (P25)(P26) .

• Run the system. If pressure still did not lower then replace the filter No 3 (P25)(P26).

!ATTENTION : After replacing filters, when system started first check the filter tightness so as to see if there is any water leakage. In case of any leakage seen, tighten it again. If leakage continues ,demount it and check the cover gasket and control if gasket placed properly in its place.

Sistemi Hakkında Önemli Duyuru:

Important Notice About System:

A:Güneş paneli yüzeyleri güneşten yüksek enerji elde etmek için güneşe dik ayarlanmalıdır.

•Solar panel surfaces has to be adjusted perpendicularly to the sun to acquire highest energy from the sun.

B:Tam dolu bir batarya ile, sistemin çalışması Süresi en az 4 saattir. Bu çalışma süresi  güneş şarjı ile artar. Solar şarj miktarı fotovoltaik hücre panelleri gelen güneş ışıkları nedeniyle değişir.

With a fully charged battery, system workage is at least 4 hours. This workage time increases with the solar charge of the battery. Solar charge amount varies due to the sun lights coming to the hotovoltaic cell panels.

C:Boş bir batarya ile cihazı tutmayın. Kısa sürede ve daha sonra depo içinde saklayın pili şarj edin.

Do not store the unit with an empty battery. Charge the battery as soon as possible and then store it in the depot.

D:Depolanması veya nakliyesi Sırasında,  (P32) deki güneş ve motor gösterilerini, sigortaları kapatın.

•Either storing or shipping, shut off the fuses of both solar and motor shows at  (P32)

E:30 gün  kadar saklamak için, vanaları kapatın ve bakteri kolonizasyonu azaltmak ve filtre ömrünü uzatmak için sistem içinde filtrelenmiş su kilitleyin.

For storing s up to 30 days, shut off the valves and lock the filtered water inside the system in order to decrease the colonization of bacterias and extend the filter life.